Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. ul. Żytnia 19; 05-506 Lesznowola KRS  0000760609, NIP: 1231417982. 
2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – iod@m3mcom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu Administratora i/lub w celach marketingowych, o ile wyrażoną zgodę na powyższe. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, czy świadczące usługi wysyłki newsletter/marketingowe dla Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Szczegóły zakresu przetwarzania danych osobowych oraz ich sposobu określa Regulamin Sklepu, Polityka Prywatności oraz Regulamin Serwisu christianlaurent.eu

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny w magazynie.